ABC genetiky drobných zvířat

Posted by

ABC genetiky drobných zvířat


Jaromír Fiedler
Popis: ABC genetiky drobných zvířat

Využívání poznatků o dědičnosti je základem úspěchu chovatelské práce při zdokonalování požadovaných znaků i užitkovosti zvířat. Základy genetiky zpracované pro potřeby drobných chovatelů a šlechtitelů přináší osvědčená příručka erudovaných autorů, text byl přepracován a doplněn o nejnovější poznatky a názory. Kniha je oceňována pro ucelený pohled a široký záběr, od teoretických základů genetiky až k poznatkům o dědičnosti konkrétních kvalitativních a kvantitativních znaků, a to u nejčastěji chovaných druhů – králíků, psů, drůbeže a holubů.
Cena Kindle:

ABC genetiky drobných zvířat.pdf – (CZK 0.00);

ABC genetiky drobných zvířat.epub – (CZK 0.00);

ABC genetiky drobných zvířat.txt – (CZK 0.00);

ABC genetiky drobných zvířat.fb2 – (CZK 0.00);

ABC genetiky drobných zvířat.ios.epub – (CZK 0.00);

ABC genetiky drobných zvířat.isilo3 – (CZK 0.00);


STáHNOUT KNIHU:

  • ABC genetiky drobných zvířat.pdf
  • ABC genetiky drobných zvířat.epub
  • ABC genetiky drobných zvířat.txt
  • ABC genetiky drobných zvířat.fb2
  • ABC genetiky drobných zvířat.ios.epub
  • ABC genetiky drobných zvířat.isilo3


  • PřEčTěTE SI ON-LINE KNIHU:

  • ABC genetiky drobných zvířat